Eucharistická adorace se Svatým otcem Františkem v neděli 2. června od 17.00 do 18.00 hodin v naší farnosti Matky Boží v Pardubicích

27.05.2013 18:42

Společná adorace s papežem Františkem v neděli 2. června

 

Papež František vyzval věřící po celém světě, aby se v jednotě s ním a celou církví spojili v neděli 2. června při hodinové adoraci před Nejsvětější svátostí. K adoraci s papežem se připojí také Apoštolský exarchát. Biskup Ladislav Hučko bude společně s papežem, biskupy, kněžími a věřícími adorovat v od 17.00 do 18.00 hodin v katedrále sv. Klimenta v Praze.

Jednotlivé farnosti v našem exarchátu jsou zvány, aby se k této výzvě připojily. Tato adorace má být nejen oslavou daru víry, jehož význam chtěl připomenout papež Benedikt XVI. vyhlášením Roku víry, ale pro nás, kteří prožíváme přípravu na cyrilometodějské jubileum, může být tato adorace oslavou daru eucharistie, jehož velikost si připomínáme v prožívaném Roce eucharistie.

  Mons. ThDr. Ladislav Hučko

     biskup – apoštolský exarcha