Kniha návštěv

Datum: 14.04.2019

Vložil: František Dostál

Titulek: Liturgie

Slava Isusu Chrystu!
Dnes jsem byl na vaši liturgii. Byl jsem šokován krásou této liturgie. Nenechte si vzít krásu liturgie !
Nám krásu liturgie vzali liberálové . ( Jsem římský katolík ) .
Bůh žehnej!

Datum: 15.04.2019

Vložil: Diákon Jan

Titulek: Re: Liturgie

Sláva na viki!

Děkujeme za projevené uznání. U nás v Kostelíčku ještě nějaký čas církevně-slovanská liturgie s lidovým prostopěnijem vydrží, neboť je to i přání našeho vladyky Ladislava. Skutečnost je taková, že sv. liturgií se u nás zúčastňují věřící ukrajinské, slovenské i české národnosti, občas docházejí i Poláci, Moldavané a jiní. Staroslověnština tak zde zůstává katolickým bohoslužebným jazykem. Lidé rádi zpívají, máme velice oddaného a schopného kantora, tak se nám daří udržet i původní prostopěnije a nejsme prozatím nuceni zavádět sborový zpěv.

Datum: 23.08.2018

Vložil: Václav

Titulek: křest dospělých

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak u Vás probíhá příprava dospělých ke křtu.
Děkuji

Datum: 01.09.2018

Vložil: o. Marian Kurylo

Titulek: Re: křest dospělých

Slava Isusu Chrystu!
Pokud pro Vás není to těžké tak zavolejte a nebo můžete se stavit v Kosteličku já bych rad Vám to řekl.

Datum: 19.09.2018

Vložil: Václav

Titulek: Re: Re: křest dospělých

Dobrý den,
omlouvám se, že píšu s takovým zpožděním. Rád bych se zastavil. Kdy by se Vám to hodilo?

Datum: 24.09.2018

Vložil: o. Marian Kurylo

Titulek: Re: Re: Re: křest dospělých

Každý patek po sváté liturgii a nebo v neděli. Mužete take zavolat a domluvime nějaký dalši termin

Datum: 07.12.2017

Vložil: rutén

Titulek: ukrajinizace

Slava Isusu Christu! Je škoda, že se vše zde ukrajinizuje. Tato krásná liturgie láká, kromě nás českých řeckokatolíků, také římskokatolíky - Čechy! Je smutné i to, že na Vánoce tato řeckokatolická farnost bude mít vše dle juliánského kalendáře?! Proč? Jsme snad praoslavní, nebo na Ukrajině, či v Rusku?! Všech odtamtud si vážíme, ale toto sem nepatří! Ptám se: VZNIKNE DALŠÍ UKRAJINSKÉ GHETO?! Jste v České republice, proč to nerespektujete?! Modlím se za Vás všechny, stále...

Datum: 16.12.2017

Vložil: Diakon Jan

Titulek: Re: ukrajinizace

Slava na viki!

Předně bych se chtěl ohradit proti nepravdivému tvrzení ohledně vánočních bohoslužeb v naší farnosti. Skutečnost je taková, že vše bude slaveno podle gregoriánského kalendáře. Pro naše starobylní věřící budou slouženy bohoslužby také, nikoli však výhradně. Bylo to tak u nás činěno vždy a to tak, že pokud juliánský svátek připadá na neděli, ta je vždy sloužena podle gregoriánského kalendáře a juliánský svátek je pouze připomínán, příp. jsou slavena příslušná žehnání až po sv. liturgii.
Tato praxe odpovídá přesně požadavku bully Quo Aptius Jana Pavla II. ze dne 15. března 1996, kterou byl zřízen Apoštolský exarchát v ČR. Sv. otec Jan Pavel II. jasně píše: „Aby bylo vhodněji postaráno o duchovní blaho a o pastorační péči věřících byzantského obřadu žijících v České republice … usoudili jsme, že pro ně má být založen apoštolský exarchát.“ Tedy zdejší Apoštolský exarchát, ačkoli byl vyčleněn z prešovské eparchie, není založen ani jako součást Ecclesia Slovaca ani jako nějaká nová Ecclesia Bohemica dokonce ani jako Ecclesia Ruthena, jak bývá řazen do papežských ročenek Annuario Pontificio.
Exarchát tedy není zatížen žádnou autokefalií, nýbrž je přímo podřízen Svatému Stolci, jelikož byl zřízen pro všechny věřící byzantského obřadu žijících na na území ČR. Je tedy nám uloženou povinností pást všechny byzantské věřící bez ohledu na jejích národní či kalendářovou příslušnost. Rozhodně však tento exarchát nikdy nebyl zamýšlen jako nějaká národní česká církev.
O žádné ukrajinizaci, natož o vytváření ukrajinského ghetta se v naší farnosti nedá hovořit. Všechny sv. liturgie jsou zásadně slouženy v původní církevně-slovanské redakci, jak si to výslovně přál apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Jiné pobožnosti jsou zpravidla slouženy též církevně-slovansky, příp. na přání věřících jejich jazykem.
Poněkud zvláštně působí, že anonymní pisatel těchto lživých tvrzení se podepisuje Rutén, přitom však se hlásí ke svému češství nebo že jakožto Rutén považuje juliánský kalendář za záležitost ruskou a ukrajinskou, přičemž při podepsání užhorodské unie v roce 1646 ani v roce 1771 při zřízení mukačevské eparchie, z jejíž filiace Apoštolský exarchát pochází, nebyl kladen požadavek přechodu na gregoriánský kalendář.

Datum: 14.04.2019

Vložil: František Dostál

Titulek: Re: ukrajinizace

Nerozumím. Láká? Mše svatá je lákadlo?
Ukrajinské ghetto? Nemůžu se ubránit pocitu, že v tomto příspěvku cítím nenávist.
Budu se za vás modlit, paní ČEŠKO :)
František Dostál (římský katolík )

Datum: 22.08.2017

Vložil: Nataša Kopčíková

Titulek: Návšteva

Sláva Isusu Christu !

Som šťastná a vďačná Bohu, že som mohla byť účastná na slávnostnej liturgii vo sviatok Preobraženia Hospodna vo Vašom chráme. Som naplnená radosťou, že aj v ČR sú "naše" chrámy a slúžia sa v nich liturgie v cirkevnej slovančine. Prajem Vám veľa Božieho požehnania a ochranu Vašej patrónky Sedembolestnej Panny Márie.
Veriaca zo Slovenska

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek