Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá

05.03.2016 12:04

 

Postní farní obnova

 

Téma:                    Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá (Řím 6, 3-11)

 

 

Kdy:                       Sobota 19.3. 2016 (Lazarova sobota)

 

Program:                10:00   liturgie sv. Jana Zlatoústého

 

                             11:30  1. přednáška

 

                             12:30  občerstvení 

 

                             13:30  2. přednáška

 

                             15:00  Eucharistická adorace