JAK JSME SLAVILI KOSTELÍČKOVOU POUŤ

13.06.2017 19:32

Jak jsme slavili kostelíčkovou pouť

Pardubický Kostelíček Panny Marie Sedmibolestné vešel v obecnější známost díky Krpatovu historickému románu „Mistr ostrého meče“, který byl zfilmován pod názvem „Počestné paní pardubické“. Kostelíček je slavný však hlavně svými poutěmi, které se zde slaví již od roku 1695. V první polovině 20. století možná lidi více přitahovalo veliké množství stánků a jiných atrakcí, jak už to tak u velkých poutí bývá. V období 1948 – 1998 byla tato tradice přerušena, ale když byl Kostelíček poskytnut Řeckokatolické církvi, byly poutě, nyní však už bez komerčních lákadel, opět obnoveny.

V pražské arcidiecézi, kam Pardubice původně patřily, se svátek P. M. Sedmibolestné dříve slavíval o třetí neděli po velikonocích a o tomto dni se kostelíčkové pouti slaví dodnes, i když chrámový svátek byl mezitím apoštolskou autoritou několikrát přesunut. Avšak ani tato autorita, zejména Svatý otec Pius IX., který ráčil apoštolským listem ze dne 21. listopadu 1851 udělit pro Kostelíček plnomocné odpustky, nikdy nenařídila tradiční datum poutí přesunout. Odpustky jsou získatelné za obvyklých podmínek pro ty, kteří navštíví Kostelíček o poutní slavnosti nebo na svátek P. M. Růžencové.

Letos tedy kostelíčková pouť připadla na krásný slunný den neděli 7. května a účast byla opravdu hojná. Na sv. liturgii celebrovanou protosyncelem Mons. Milanem Hanušem a místním administrátorem o. Marianem Kurylo se sešlo více než 150 poutníků. Zpěvy při bohoslužbě doprovázel mužský řeckokatolický sbor pod vedením syncela o. Karla Soukala, což nemalou měrou přispělo k důstojnému a slavnostnímu rázu. Po sv. liturgii následoval slavnostní raut s bohatým občerstvením pro všechny.

Nezbývá než upřímně a z celého srdce poděkovat Pánu a Bohu našemu Ježíši Kristu, že nám dopřává takové milosti duchovní i dobra časná.

 Jan Klobušický

pardubický diakon

o. Marian Kurylo